Zum Inhalt springen

Povijest Hrvatskog numizmatičkog društva od 1928. do 2008.


Dr. Damir Kovač, predsjednik Hrvatskog numizmatičkog društva, Obol br. 60, 2008, str. 3-4.

Dragi prijatelji, numizmatičari, dragi gosti, poštovani domaćini!

Analizirajući povijest, bolje možemo planirati budućnost.

Rado se sjećamo prvih sabirača novca u našim krajevima. Đuro Utješinović Martinušević djelovao je u XVI stoljeću, veliki sakupljač novca Nikola Zrinski u XVII stoljeću, a naš čovjek Anselmo Bandur početkom XVIII stoljeća među prvima u svijetu napisao je numizmatičku bibliografiju.

Hrvatsko numizmatičko društvo osnovano je 21. prosinca 1928. (upravo na današnji dan) u Zagrebu na inicijativu skupine numizmatičara, koji su se okupljali pri Arheološkom odjelu Narodnog muzeja u Zagrebu, na čelu s Benkom Horvatom.

U vrijeme Austro-Uharske Monarije djelovalo je numitmaičko društvo u Beču, koje je osnovano 1870. godine, te Mađarsko numizmatičko društvo, koje je osnovano 1899. godine u Budimpešti. U tim društvima bili su učlanjeni i ljubitlji numizmatike iz Hrvatske, no neki su bili učlanjeni u Hrvatsko arheološko društvo u Zagrebu, koje je osnovano 1878. godine.

U vrijeme osnutka Hrvatskoga numizmatičkoga društva cijela Engleska ima samo jedno društvo u Londonu, Francuska ima jedno društvo u Parizu, postoje društva u Berlinu, Ženevi, Bruxellesu i Pragu, u New Yorku, a nordijske države - Danska, Švedska i Finska - imaju jedno zajedničko društvo: numizmatičku uniju Nordijskih zemalja.

Od osnutkna našeg Društva svrha je društvu bilo razvijanje numizmatičke znanosti, pobuđivanje interesa za sakupljanje sntičkih, srednjovjekovnih, recentnih novaca, vrijednosnih papira, medalja, plaketa, žetona i odlikovanja, zatim suradnja znanstvenih djelatnika i skupljača, muzeja, ze zaštita zajedničkih ciljeva.

Redovita izdavačka djelatnost, što najviše i resi naše Društvo, počinje 1933. godine, kad numizmatičko društvo izdaje vrlo vrijedan i ubrzo internacionalno priznat časopis Numizmatika, u kojem uz Benka Horvata izvješćuju svojim radovima: Milan Rešetar, Alfred Makanec, Jozo Petrović, Antun Mayer, Ivo Uzorinac, Ivan Rengjeo, Ćiro Truhelka, Günther Probszt, Harold Mattingl i drugi stručnjaci (arheolozi, povjesnčari, svjetski numizmatičari).

Izdavanje časopisa Numizmatika postaje skupo, što je razlog da izlazi povremeno (uglavnom jubilarno), iako se kontinuitet izlaženja održao. Godine 1939., na inicijativu Ivana Rengjea, numizmatičko društvo počinje izdavati časopis Numizmatičke vijesti, časopis manjeg formata, ali ne i slabije kvalitete.

U Numizmatičkim vijestima, koje su postale poznate u domovini, a i u svijetu, pisali su mnogi domaći i svjetski stručnjaci - numizmatičari, arheolozi, medaljari i povjesničari, a osim spomenutih autora, pisali su u njima Duje Rendić-Miočević, Bartol Zmajić, Gjuro Krasnov, Teodor Gerasimov, Paolo Visona, Istvan Gedai i mnogo, mnogo drugih. Danas ćemo promovirati broj 61. naših Vijesti. Ukupno je objavljeno 7000 stranica. Prisjetimo se urednika Vijesti kronološkim slijedom: Ivan Rengjeo (br. 1-18), Antun Bauer (br. 19-27), Bartol Zmajić (br. 28-32), Gjuro Krasnov (br 33-51) i danas Edgar Fabry od broja 52.

Od 1963. godine, na inicijativu našeg uvaženog numizmatičara i predsjednika Društva Gjure Krasnova, počinjemo izdavati i treći časopis - Obol - popularni školski časopis za širu numizmatičku publiku, a kontinuitet njegova izlaženja očuvao se i do danas. Ove godine izlazi 60. broj Obola, a glavni mu je i odgovorni urednik Boris Prister.

Osim izdavačke djelatnosti, koja je najvažniji prikazivač našega rada, održavamo redovne sastanke Društva, organizirali smo više izložbi numizmatike, numizmatičke literaure te nekoliko vrlo uspjelih medaljerskih izložbi.

Stariji članovi sjećaju se važne izložbe "Medalja u Hrvatskoj" iz 1964. godine, o kojoj se mnogo pisalo u tisku jer je to bila prva izložba hrvatskih medalja. Godine 1969. održana je također važna izložba "Suvremena medalja u Hrvatskoj" uz sudjelovanje 39 medaljera, a u sklopu 60. obljetnice Hrvatskog numizmatičkog društva otvorena je u Muzejsko-galerijskom centru reprezentativna izložba "12 hrvatskih medaljera", na kojoj su svoje radove izložili najveći hrvatski umjetnici.

Organizirali smo više numizmatičkih izložbi, primjerice "Dubrovačka numizmatika", pa "Antika - numzimatička zbirka", povodom obilježavanja svjetskog dana štednje 1997. godine.

Godine 1998. organizirali smo zajedno s Privrednom bankom, vjerujem, vrlo zapamćenu izložbu "Dvije tisuće i petsto godina kulture štednje i novčarstva na povijesnom hrvatskom tlu". Iste godine promoviran je i prvi hrvatski numizmatički film "Numizmatika na hrvatskom povijesnom tlu" (Stella film, Zagreb).

Svečanu 70. obljetnicu Hrvatskog numizmatičkog društva obilježili smo u centrali Hrvatske narodne banke, gdje je uz stručna predavanja održana izložba "Rimske carice na novcu" te izložba izdanja novca HNB-e, pod pokroviteljstvom ministra kulture Bože Biškupića te domaćina guvernera HNB-e Marka Škreba.

Godine 2001. organizirali smo izložbu "Lik žene na rimskom novcu", a tiskan je i zanimljiv katalog.

Tijekom proslave naše 75. obljetnice, u Muzeju grada Zagreba organizirali smo izložbu numizmatičke literature te svih medalja i  žetona vezanih uz naše društvo, a tom prilikom predstavljena je i izložba "Falusom protiv uroka", što je popraćeno u tisku i na televiziji.

Ponosni smo i na našu aktivnost u organzaciji numizmatičkih simpozija i pet međunarodnih numizmatičkih kongresa. Dva simpozija održana su u Zagrebu: 1965. i 1968. godine. Nastankom hrvatske države stvoreni su u novom ozračju uvjeti za održavanje sličnih skupova nacionalnog i šireg obilježja. Počevši od 1995. godine, svake treće godine održavamo međunarodne numizmatičke kongrese nazvane Međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj (Internationa Numismtic Congress in Croatia), skreaćeno INCC). Do sada je održano ukupno pet međunarodnih kongresa. Kongresi su održavani pod pokorivteljstvom Papinskog instituta za srednjovjekovne studije iz Toronta, u organizaciji Studija Dobrinić&Dobrinić, te Hrvatskoga numizmatičkog društva. Prva dva kongresa održana su u Opatiji, zatim u Puli te u Starom Gradu na otoku Hvaru i na M/B "Marko Polo", a 2007. godine ponovo u Opatiji. Na kongresima su sudjelovali sudionici iz mnogih zemalja, a radovi su objavljeni u kongresnim zbornicima. Osim promocije numizmatike, tijekom kongresa iskovane su i prigodne medalje, čime je nastavljena tradicija da se prigodom važnih jubileja kuju i medalje, koje obilježavaju te važne trenutke u povijesti Hrvatskog numizmatičkog društva, a ujedno promoviraju medaljerstvo kao skulpturalnu izražajnost.

Gotovo da je svaki naš jubilej popraćen nekom medaljom ili žetonom, koje su izradili naši vodeći umjetnici "male plastike": Ivo Kerdić, Vanja Radauš, Antun Augustinčić, Ivan Jeger, Teodor Krivak, Frano Meneghello Dinčić, Kosta Angeli Radovani, Želimir Janeš, Velibor Mačukatin, Ante Starčević, Stipe Sikirica, Damir Mataušić, Stjepan Divković.

Uz ovu obljetnicu organizirali smo zanimljivu izložbu o medaljama i novcu našeg velikog bana Josipa Jelačića. Izložba je otvorena do kraja 2008. godine u muzeju "Matija Skurjeni" u Zaprešiću, u dijelu kompleksa "Novi dvori", gdje je živio ban Jelačić.

Analizirajući razdoblje od našeg zadnjeg jubileja, možemo biti zadovoljni. Uselili smo se u vlastiti prostor u središtu grada, u Margaretsku ulicu 3, gdje radi tajnik Društva Edgar Fabry. Konačno smo udomili naš bogatu biblioteku, ugodno smo uredili prostor koji smo dobili na korištenje od Poglavarstva grada Zagreba.

Već duže aktualiziramo naše novosti i na našoj web stranici na internetu, gdje zainteresirani mogu naći puno korisnih podataka o Drušvu i bibliografiju naših radova.

Spomenuo bih i neke od naših članova koji su u proteklom razdoblju napisali i numizmatičke knjige; to su Bože Mimica, Irislav Dolenec, Ivan Mirnik, Hermina Gäricke-Lukić, Zdenka Dukat, Dragutin Horkić, Borna Barac, Siniša Pogačić.

Podsjetio bih i na inicijativu Hrvatskog numizmatičkog društva da se pojedine zibrke naših članova skrase u našim muzejima. Tako je zbirka medalja i plaketa Dragutina Mandl prodana Modernoj glaeriji u Zagrebu. Zbirka odlikovanja dr. Veljka Malinara darovana je Hrvatskom povijesnom muzeju, a zbirka medalja i plaketa Berislava Kopača od nedavno je u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

U budućem djelovanju Hrvatskog numizmatičkog društva nastojat ćemmo našu plodnu izdavačku djelatnost nastaviti, povezati numizmatičku aktivnost s našm bankama, prema iskustvu drugih društava u svijetu, proširiti suradnju s našim muzejima, nastaviti promidžbu numizmatike kao znanosti te popularizirati numzmatiku kod mladeži.