Zum Inhalt springen

OBOL / Bilten HND
Članovi Hrvatskog numizmatičkog društva imaju popust od 10% na sve cijene časopisa.
Na kupovine časopisa preko 500,00 kn odobrava se dodatni popust od 20%, a na kupovinu časopisa preko 1.000,00 kn odobrava se dodatni popust od 30%.
Na cijene medalja i značaka ne odobrava se popust.
U prodajne cijene nisu uključeni poštanski troškovi.
Naručite preko E-Mail: hr.numiz.druszg.htnethr