Zum Inhalt springen

Povijest Društva


Hrvatsko numizmatičko društvo osnovano je 1928. godine i jedno je od najstarijih numizmatičkih društava u ovom dijelu Europe. S ponosom ističemo da su mnogi znameniti svjetski numizmatičari bili članovi našeg Društva, a mnogi od njih još i danas svojim intelektualnim radom aktivno doprinose međunarodnom ugledu našeg Društva.

Zahvaljujući značajnom stručnom potencijalu članova iz zemlje i inozemstva Hrvatsko numizmatičko društvo već je 1933. godine pokrenulo izdavanje vlastitog znanstvenog časopisa "NUMIZMATIKA" (do danas je tiskano 7 brojeva). Od 1939. godine redovito izdajemo i međunarodno vrlo ugledni stručno-znanstveni časopis "NUMIZMATIČKE VIJESTI", a do danas je tiskano 56 brojeva. Glavni i odgovorni urednik ovog časopisa je gospodin Edgar Fabry, koji je također i profesionalni tajnik Društva. Redovito izdajemo i stručno-popularni časopis "OBOL" (do danas je izašlo 54 brojeva) kojeg kao glavni i odgovorni urednik uređuje gospodin Boris Prister. Povremeno tiskamo i druge publikacije, osobito s područja medaljerstva, kao i zbornike radova s međunarodnih numizmatičkih kongresa održanih u Hrvatskoj.

Naša institucija osobito je zainteresirana za uspostavu kontakata s muzejskim djelatnicima (muzealcima), stručnjacima i znanstvenicima, koji bi željeli objavljivati svoje radove i u našim časopisima, pa je ovo otvoreni poziv na suradnju.

Hrvatsko numizmatičko društvo posjeduje bogatu numizmatičku knjižnicu pa smo vrlo zainteresirani za uspostavu stalne razmjene publikacija s numizmatičkim društvima i muzejima s kojima do danas nije uspostavljena razmjena. Takoder želimo nastaviti razmjenu publikacija s onim numizmatičkim društvima, muzejima i institucijama s kojima je ona nekad postojala.

Hrvatsko numizmatičko društvo krovna je nacionalna numizmatička institucija, učlanjena u Međunarodnu numizmatičku komisiju (INC), a od nedavno djeluje u novom prostoru, na novoj adresi u samom centru grada Zagreba: HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTV0, 10000 ZAGREB, MARGARETSKA 3, tel/fax 00 3851 492 0520.

Profesionalnost, stručnost i znanstvena osposobljenost naših članova omogućava nam djelatno pružanje svake pomoći stručnim savjetima, vještačenjima , organizacijom stručnih predavanja, međunarodnih numizmatičkih kongresa, izložbi itd.

Vjerujemo da će i Vaša institucija pronaći područje vlastitog interesa u suradnji s našim Društvom, tako da se nadamo Vašem skorom odgovoru.